podkladová červená
audit účetnictvi
audit účetnictví - směrnice
Změny v účetní a daňové legislativě pro rok 2017

Změny v účetní legislativě pro rok 2016

Elektronická evidence tržeb II. 2016

Elektronická evidence tržeb 2016

Kontrolní hlášení 2016

Novinky v daních 2015 na pět minut

Rekodifikace soukromého práva 2014

Transfer Pricing - převodní ceny v hledáčku správců daně

Dohoda o narovnání

Využijeme elektronickou fakturaci?

Možnosti využití spotů a derivátů

Expatrioti - osoby ekonomicky aktivní v zahraničí

Metodické sdělení o možnostech účetního pojetí dotací

Vyrovnání a úprava odpočtu DPH u dlouhodobého majetku

Metodické sdělení o režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací

Metodické sdělení k interpretacím Národní účetní rady

Opravy výše daně (podle § 44 ZDPH)

Opravy základu daně a výše daně (DPH)

Převodní ceny (Transfer Pricing)

Metodická směrnice Mezinárodní zdanění

Jak snížit daňovou povinnost aneb neplaťte víc než musíte

Metodická směrnice Transfer pricing - Převodní ceny

Nejčastější chyby zjištěné při auditu účetních závěrek

INVENTARIZACE - způsob ověření věcné správnosti a průkaznosti účetnictví a ověření reálnosti ocenění majetku a závazků

Povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k úřadům práce a v oblasti BOZP

Odložená daň

Kursové rozdíly I. - základní oblasti vzniku kursových rozdílů a jejich účtování

Kursové rozdíly II. - specifické problémy účtování kursových rozdílů

Chyby na rozvahových účtech zjišťované při auditu účetních závěrek

Nejčastější účetní a daňové chyby

Leasing a aspekty jeho účtování II.

Rezervy a jejich zákonná úprava

Vedení pokladny

Trestní zákon a vedení účetnictví - odpovědnost účetních a ostatních osob

Leasing a aspekty jeho účtování I.

Dokladová inventura

Účetnictví z pohledu manažera

Vztah účetní jednotky a auditora

Odpisový plán

Harmonogram prací roční účetní závěrky

Vnitropodnikové směrnice pro účetnictví

Inventarizace jako součást průkaznosti účetní závěrky

© 2009 twentyfive s.r.o.