podkladová červená
audit účetnictvi
audit účetnictví - směrnice
Změny v účetní a daňové legislativě pro rok 2017

Změny v účetní legislativě pro rok 2016

Elektronická evidence tržeb II. 2016

Elektronická evidence tržeb 2016

Kontrolní hlášení 2016

Novinky v daních 2015 na pět minut

Rekodifikace soukromého práva 2014

Transfer Pricing - převodní ceny v hledáčku správců daně

Novinky v daních 2014 na pět minut

Dohoda o narovnání

Využijeme elektronickou fakturaci?

Průvodce změnami v daňové a účetní legislativě v průběhu roku 2013

Možnosti využití spotů a derivátů

Daně a účetnictví od 1.1.2013 na pět minut

Expatrioti - osoby ekonomicky aktivní v zahraničí

Metodické sdělení o možnostech účetního pojetí dotací

Vyrovnání a úprava odpočtu DPH u dlouhodobého majetku

Metodické sdělení o režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací

Metodické sdělení k interpretacím Národní účetní rady

Opravy výše daně (podle § 44 ZDPH)

Opravy základu daně a výše daně (DPH)

Převodní ceny (Transfer Pricing)

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010

Změny v účetní a daňové legislativě pro rok 2011

Účetní závěrka roku 2010

Metodická směrnice Mezinárodní zdanění

Jak snížit daňovou povinnost aneb neplaťte víc než musíte

Účetní závěrka roku 2009

Změny v učetní a daňové legislativě pro rok 2010

Metodická směrnice Transfer pricing - Převodní ceny

Výklady ke změnám v daňové legislativě v průběhu roku 2009

Nejčastější chyby zjištěné při auditu účetních závěrek

Změny v daňové a účetní legislativě 2008

Změny v legislativě 2007

Účetní závěrka 2006

Účetní a daňové aktuality roku 2006

Povinnost zveřejnění v souvislosti se sestavením řádné účetní závěrky

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2005

Změny v účetní a daňové legislativě pro rok 2006

Účetní závěrka roku 2005

Změny v účetní a daňové legislativě v roce 2005

Účetní závěrka roku 2004

Novela zákona o DPH od 1.1.2005

Účetní a daňové aktuality roku 2004

Zákon o DPH po vstupu ČR do Evropské unie

Účetní závěrka za rok 2003

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2004 a související dopady do zdaňovacího období roku 2003

ZRUŠENÍ PLATNOSTI 10-ti a 20-ti HALÉŘOVÝCH MINCÍ - účetní a daňové dopady

INVENTARIZACE - způsob ověření věcné správnosti a průkaznosti účetnictví a ověření reálnosti ocenění majetku a závazků

Účetní a daňové aktuality I. pololetí roku 2003

Povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k úřadům práce a v oblasti BOZP

Odložená daň

Kursové rozdíly I. - základní oblasti vzniku kursových rozdílů a jejich účtování

Kursové rozdíly II. - specifické problémy účtování kursových rozdílů

Novela zákona o účetnictví a změny v Postupech účtování pro podnikatele od 1.1.2001

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Chyby na rozvahových účtech zjišťované při auditu účetních závěrek

Nejčastější účetní a daňové chyby

Náhrady cestovních výdajů po novele zákona o cestovních náhradách

Leasing a aspekty jeho účtování II.

Rezervy a jejich zákonná úprava

Obsah a uložení účetní závěrky

Vedení pokladny

Změny účetních a daňových předpisů na rok 1998

Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví k 31.12.2000 a změny v účetní legislativě

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Komentář k vybraným změnám po novelách obchodního zákoníku v roce 2001

Novela zákoníku práce platná od 1.1.2001

Změny v účetnictví a daních platné od 1.1.2001

Statutární orgány, členové kolektivních statutárních orgánů a jiných orgánů právnických osob, společníci a jejich vztah k vybraným nákladům společnosti

Trestní zákon a vedení účetnictví - odpovědnost účetních a ostatních osob

Leasing a aspekty jeho účtování I.

Právní, účetní a daňové aspekty transformace obchodních společností

Dokladová inventura

Účetnictví z pohledu manažera

Vztah účetní jednotky a auditora

Odpisový plán

Harmonogram prací roční účetní závěrky

Vnitropodnikové směrnice pro účetnictví

Výroční zpráva

Inventarizace jako součást průkaznosti účetní závěrky

© 2009 twentyfive s.r.o.