podkladová bílá
audit účetnictvi
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PROVĚRKA ÚČETNICTVÍ

AUDIT KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PORADENSTVÍ PŘI SESTAVOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

SLUŽBY DAŇOVÉHO PORADCE

DUE DILIGENCE

AUDIT KONSOLIDAČNÍCH BALÍČKŮ

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ DO MEZINÁRODNĚ ČITELNÉ PODOBY

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

VEDENÍ MEZD

KONZULTACE ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLEMATIKY

METODICKÉ SMĚRNICE

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Je řešen převážně formou dlouhodobější spolupráce se zákazníkem, v rámci níž má zakázka následující fáze:

  • předaudit účetnictví,
  • audit účetní závěrky,
  • řešení případných auditorských nálezů účetní závěrky.

Tento model vede k předcházení eventuálních účetních chyb, jejich nápravě a následně vypracování kvalitní účetní závěrky.

© 2009 twentyfive s.r.o.