podkladová bílá
audit účetnictvi
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PROVĚRKA ÚČETNICTVÍ

AUDIT KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PORADENSTVÍ PŘI SESTAVOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

SLUŽBY DAŇOVÉHO PORADCE

DUE DILIGENCE

SLUŽBY ZNALCE V OBORU ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

ZAVÁDĚNÍ ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ A APLIKACE VNITROPODNIKOVÝCH NOREM

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ DO MEZINÁRODNĚ ČITELNÉ PODOBY

AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

VEDENÍ MEZD

KONZULTACE ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLEMATIKY

SEMINÁŘE K VYBRANÝM ÚČETNÍM A DAŇOVÝM PROBLÉMŮM

METODICKÉ SMĚRNICE

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Je řešen převážně formou dlouhodobější spolupráce se zákazníkem, v rámci níž má zakázka následující fáze:

  • předaudit účetnictví,
  • audit účetní závěrky,
  • řešení případných auditorských nálezů účetní závěrky.

Tento model vede k předcházení eventuálních účetních chyb, jejich nápravě a následně vypracování kvalitní účetní závěrky.

© 2009 twentyfive s.r.o.