podkladová bílá
audit účetnictvi
CENOVÁ STRATEGIE FIRMY AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Stanovení ceny u zakázek typu audit účetní závěrky, sestavení daňového přiznání, zavádění účetních systémů, zpracování účetních výkazů do mezinárodně čitelné podoby, resp. vedení účetnictví vychází z předpokládaného objemu vynaložené práce. Ten je dán složitostí účetního systému firmy klienta v závislosti na velikosti obratu, komplikovanosti vnitropodnikového účetnictví, existenci zahraničně-obchodních operací, rozsahu skladového hospodářství, případně specifických účetních operací a požadavků objednatele. Lze říci, že firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. se v rámci své cenové nabídky pohybuje ve středu firem majících stejné zaměření. 

V případě poradenských služeb je cena závislá na složitosti poradenství a jeho četnosti, pohybuje se  v rozptylu 1.000 - 2.500 Kč/hod.

Semináře k aktuálním problémům ekonomické legislativy - jako doplněk k činnosti firmy - nejsou považovány za hlavní zdroj příjmů, čemuž odpovídá i nízká cenová kalkulace, aniž by se to odráželo na výsledné kvalitě akce. Personální služby jsou poskytovány dle stabilního ceníku, v případě opustí-li kandidát nastoupené zaměstnání v průběhu tří měsíců, je nové vyhledávání bezplatné.

© 2009 twentyfive s.r.o.