podkladová bílá
audit účetnictvi
DŮVODY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMOU AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnující řešení odborných problémů z oblasti účetní a daňové, doplňované právními návody. 


Praxe při odborné spolupráci s dceřinnými firmami zahraničních společností, schopnost komunikace v anglickém a německém jazyce.

Odborná úroveň pracovníků firmy skládajících se z auditorů, daňových poradců, soudních znalců, dávající záruku správného pochopení problému jak po stránce praktické, tak i teoretické.

Pestrá forma služeb od dlouhodobé spolupráce při auditech účetní závěrky, resp. informačních systémů, vedení účetnictví, účetních a daňových konzultací, přes spolupráci výběrovou při specializovaných seminářích, službách daňových poradců až po příležitostný kontakt řešený dílčími konzultacemi dle potřeby klienta.

Možnost okamžitého řešení konkrétních problémů daná existencí více středisek firmy schopných pružně převzít příslušnou zakázku.

Individuální přístup ke klientům, vyplývající z různých požadavků na formu spolupráce.

© 2009 twentyfive s.r.o.