podkladová bílá
audit účetnictvi

Firma AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. byla založena v roce 1993 a její hlavní činnost tvoří od začátků audity účetních závěrek a poradenská činnost v účetně-daňové oblasti. 

Společník firmy Ing. Vlastimil Pavéska  je společníkem od začátku existence společnosti, je absolventem vysoké školy s ekonomickým zaměřením a auditorem zapsaným v seznamu Komory auditorů ČR. Druhým společníkem firmy je od listopadu 2018 Ing. Ivana Pavésková, která je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a auditorem zapsaným v seznamu Komory auditorů ČR.

V roce 2018 byla společnost AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. rozdělena odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti s obchodní firmou AUDIT IBC, s.r.o., na kterou přešla část jmění rozdělované společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. vymezená v Projektu rozdělení ze dne 28.6.2018, rozhodný den 1.1.2018.

Mezi klienty společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. patří přibližně 20 společností s různým předmětem činnosti - od průmyslové výroby a stavebnictví, přes obchodní činnost, až po společnosti zabývající se obchodováním s cennými papíry. Služby firma poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.

© 2009 twentyfive s.r.o.